Formulier voor herroeping 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)
Aan: SuperheldenShop
Zilvervlek 43, 7908 VL Hoogeveen
 info@superheldenshop.nl
        – Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*- Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]- Ordernummer [ordernummer betreffende retourzending] wil herroepen.- [Naam]- [Adres]

– [Handtekening] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.
Bovenstaande graag invullen, kopieren en versturen naar info@superheldenshop.nl